• BIAŁA CERAMIKA

Ceramica bianca

BIAŁA CERAMIKA

Składa się głównie z tlenku aluminium (Al₂O₃) o grubej strukturze i bardzo drobnym ziarnie.
Płytki w gatunku CC200 cechuje wysoka twardość i nadzwyczajna odporność na zużycie.

Najlepiej sprawdza się w toczeniu żeliw szarych, np. w toczeniu profilowym rowków kół pasowych wielorowkowych oraz w innych obróbkach ciągłych.

© 2020 - Dal Cason Trading S.r.l.