• Azotek boru

CBN NITRURO CUBICO DI BORO

CBN AZOTEK BORU /BORAZON/

Płytki borazonowe są jednym z najlepiej sprzedających się produktów CERACARB.
Początkowo były one stosowane do obróbki wykończeniowej stali i materiałów utwardzanych.

Dzięki rozwojowi technologii, płytki te znalazły zastosowanie również w obróbce wstępnej żeliw szarych. Początkowo płytki wyposażone były w pojedyncze ostrze robocze, a obecnie dostarczamy również płytki wieloostrzowe, także w wersjach z otworem i gniazdem mocującym. Dysponujemy również możliwością przygotowania krawędzi skośnych metodą laserową na życzenie.

© 2020 - Dal Cason Trading S.r.l.