• CZARNA CERAMIKA

Ceramica nera

CZARNA CERAMIKA

Bardzo wysoka twardość w wysokich temperaturach przy jednoczesnej odporności na odkształcenia plastyczne umożliwia zastosowanie tego materiału w toczeniu stali i materiałów utwardzonych do 60HrC. Różne odmiany czarnej ceramiki zapewniają różną odporność na zużycie w trudnych warunkach, w zależności od obrabianego materiału. Wersje z dodatkową warstwą zewnętrzną ułatwiają tworzenie i odprowadzanie wióru.

© 2020 - Dal Cason Trading S.r.l.